post

Jubilarissen gehuldigd tijdens Jaarvergadering 2022

De jaarvergadering op zaterdag 26 maart 2022 van schutterij Broederschap van het “Heilig Kruis” te Grevenbicht, heeft ondanks diverse afmeldingen door Corona en andere omstandigheden, toch weer zijn vruchten opgeleverd. Na de opening en welkomstwoord door voorzitter Peter Hodselmans met de Christelijke groet en enkele minuten stilstaan om onze overleden schutsbroeders te herdenken, mocht de jaarvergadering plaatsvinden.

De presentielijst deed zijn ronde, de notulen en het jaarverslag werd doorgenomen. Bij de kascontrole commissie was Anke Helwegen aftredend en Michael Honnef werd gekozen in haar plaats, dit wederom samen met Jerôme Helgers en Fred Honnef. Bij de verkiezing van twee bestuursleden, aftredende waren penningmeester Jo Brouwers en secretaris Frank Honnef, zijn beiden heren weer gekozen voor de perioden van vier jaar. De verkiezing van de schietcommissie, Chantal Arntz en Mariëlle Leenders waren aftredend en ook deze twee dames werden weer herkozen.

Ook dit jaar hadden we weer de uitreiking van de verenigingsspeld.
Deze kwam dit jaar toe aan Ria Lomme-Ferfers voor haar 20 jarig lidmaatschap. Ria zit in de lappenmand en deze speld wordt dan ook later uitgereikt. Beterschap Ria! Ria heeft voor het eerst als koningin samen met haar vader (wijlen) Harrie Ferfers meegelopen in 2001. Dit beviel haar zo goed dat ze meteen lid werd bij onze Broederschap. Ria heeft diverse jaren meegelopen als marketentster en was ze ook lid penningmeester bij het damescomité. Voordat Ria lid was, was zij al actief tijdens de organisatie van onze eigen Bondsschuttersfeesten en nog steeds kunnen we altijd op haar diensten rekenen.

De heren schutters Vincent Driessen en Fred Honnef hadden ook hun staat van dienst. Beide heren zijn 25 jaar actief lid van onze schutterij.

Vincent is lid geworden vanaf 1996 en begonnen als geweerdrager. Vanaf 2011 loopt hij mee als hospitaalsoldaat. Het koningsschap heeft hij drie keer op zijn naam mogen schrijven in 2005, 2007 en 2014. Vanaf 2007 tot heden heeft hij zitting binnen het bestuur en vanaf 2010 is Vincent onze buksemeester. Nooit doen wij tevergeefs een beroep op hem als het om de klussendienst gaat. Bij Vincent is het dan ook een hele schuttersfamilie.
Zijn vrouw Andrea en hun twee kinderen Lucas en Joris zijn ook actief bij de drumband zo niet bordjesdrager. Moeder Tilla en schoonouders Han en Jo mogen daarbij zeker niet ontbreken.

 

Fred Honnef is ook lid vanaf het jaar 1996. Ook hij is begonnen als geweerdrager. In 2019 is hij bevorderd tot officier in de rang van tweede luitenant. Het jaar 2000 was voor hem het koningsjaar en vanaf 2003 tot 2007 heeft Fred ook dienst genomen binnen het bestuur.
Fred is ook enkele jaren lid geweest van de activiteitencommissie. Je mag hem wel een echte verenigingsman noemen, een echte klusjesman binnen ons “Math Vonken schuttershome”. Een man waar je altijd een beroep op kunt doen. Gaat niet bestaat niet en niks is teveel gevraagd.

 

Beide heren kwamen uiteraard in aanmerking voor de zilveren OLS onderscheiding met oorkonde. Deze werden uitgereikt door de voorzitter en bestuursleden van de Bond Eendracht Born-Echt e.o.

 

Dan hebben we ook nog onze nestor Bennie van Vlimmeren met zijn 50 jarige diensttijd.
Bennie kon niet op onze jaarvergadering aanwezig zijn. Zijn ziekte liet dit even niet toe en zijn onderscheiding zal zeker op een later moment de aandacht krijgen die hij verdient.
In maart 1972 is Bennie lid geworden bij de Broederschap. Uiteraard begonnen als geweerdrager tot 1986. In dat jaar werd hij bevorderd tot officier in de rang van eerste luitenant en in 1998 bevorderd tot kapitein, waarna de bevordering tot majoor snel opvolgde.
In 1980 heeft hij als een statige koning het zilver mogen dragen. Van 1990 tot 1996 had Bennie een zetel binnen het bestuur. Bennie was altijd een vaste kracht als er werkzaamheden gedaan moesten worden. Mocht de oudijzerploeg een handje extra nodig hebben, konden ze altijd op Bennie terug vallen. 50 jaar trouwe dienst bij een vereniging, waar vind je het nog!
Beterschap Bennie.

Met vriendelijke schuttersgroet,
Jean Arntz