De Vrunj van de Sjötterie

De schutterij “Broederschap van Het Heilig Kruis” uit Grevenbicht is opgericht in 1673. De schutterij heeft oa ceremoniële taken, waaronder het begeleiden en muzikaal omlijsten van feestelijkheden in en om Grevenbicht. Daarnaast is onze schutterij ook een belangrijke sociale vereniging binnen ons dorp.

Om deze historische en culturele vereniging te ondersteunen in haar voortbestaan hebben we “De Vrunj van de Sjötterie” opgericht. Het doel is om de vereniging financieel een extra steuntje in de rug te geven voor oa de aanschaf van instrumenten of uniformen en bij te staan bij de opleiding van de drumband.

Wie kunnen er lid worden van de Vrunj van de Sjötterie?
Deze bestaat uit leden en hun familie, oud-leden, vrienden, particulieren en verder iedereen die de schutterij een warm hart toedraagt.

Lid worden kan op elk gewenst moment door een e-mail met persoons- en adresgegevens, telefoonnummer en emailadres te verzenden naar: heiligkruisgrevenbicht@gmail.com of middels formulier “De Vrunj van de Sjötterie” volledig ingevuld op te sturen naar: Schutterij Het Heilig Kruis, Paterpelzersstraat 46, 6125 CB Obbicht.

Om lid te worden van “De Vrunj van de Sjötterie” vragen we een bijdrage van € 50,- per jaar.

Uw donatie van € 50,- kan worden overgemaakt op rekeningnr, NL90 RABO 0117 2023 71 tnv Schutterij Heilig Kruis Grevenbicht onder vermelding van: De Vrunj van en uw naam.

Als lid van “De Vrunj van de Sjötterie” willen we van onze kant dan ook graag iets terug doen.

  • U wordt op de hoogte gehouden van het jaarprogramma van de schutterij.
  • Bij recepties en officiële aangelegenheden wordt u geïnformeerd en uitgenodigd.
  • Bij een zelf te organiseren schuttersfeest worden uw gegevens vermeld in de feesttent.
  • Tevens zal uw naam een plaats krijgen op het bord “De Vrunj van de Sjötterie” in ons schuttershome.
  • Vermelding van uw gegevens op onze website www.heiligkruis.nl

Voor uw medewerking en bijdrage zeggen we u graag hartelijk dank.

Namens bestuur en leden van Schutterij Het Heilig Kruis Grevenbicht

Overzicht van “De Vrunj van de Sjötterie”

Allround Car Service Wessels
Café de Mert
Dave Culinair
The Honnef Brothers
Janssen Metaalrecycling Sittard BV
Manchie’s Bouwservice
Mariëlle en Peter
Mellon Tours
Peter van de Klundert
Theo van der Knaap
Jan en Ria
Raymond en Petra
Jo en Margariet
R.H. Bouw
Timmerbedrijf Vanderlinden
Dery Decock Design
Ger en Cilia
Jean en Brian