post

Mooie resultaten tijdens 1ste Bondsfeest 2023

Onze Schutterij heeft op zondag 14 Mei 2023 de volgende mooie prijzen op het schuttersfeest bij Schutterij St. Antonius te Slek-Echt binnen weten te halen.

Beste Bielemangroep Jr: 1e prijs
Beste Bielemangroep Sr: 1e prijs
Mooiste Koningin: 2e prijs
Mooiste Koningspaar: 3e prijs
Mooiste Koning: 4e prijs

Bij deze nog een aantal overige uitslagen:

Beste Defile: 4e prijs
Beste Vaandeldrager: 6e prijs
Beste Binnenkomst: 10e prijs

Gefeliciteerd allen!

post

Vruchtbare Jaarvergadering 2023

Schutterij Broederschap van het “Heilig Kruis” te Grevenbicht, heeft zaterdag 25 maart 2023 haar jaarvergadering gehouden. 14 punten passeerde de revue. Voorzitter Peter Hodselmans opende de vergadering met de Christelijke groet en na een minuut stilte voor de overleden leden, mocht de vergadering beginnen.

De presentielijst deed zijn ronde, waarna de notulen en het jaarverslag aan bod kwamen. Het verslag van de kascontrolecommissie werd door de heren Michael en Fred Honnef goedgekeurd en zoals altijd had de penningmeester weer alles perfect in orde. Bij de verkiezing van het nieuwe lid voor de kascontrolecommissie was Fred Honnef aftredend en in zijn plaats werd Ger van Wegberg gekozen. Het jaarverslag 2022 door penningmeester Jo Brouwers, werd in de positieve zin afgesloten met een daverend applaus.

Voorzitter Peter Hodselmans was in zijn cyclus aftredend, maar heeft zich ook weer herkiesbaar gesteld en Peter werd met een groot applaus herkozen voor 4 jaar voorzitterschap. Hodselmans liet nog weten dat hij in zijn korte periode wijlen oud erevoorzitter en generaal Math Vonken heeft leren kennen en graag nog met hem had willen samenwerken en dat hij als voorzitter de kar van de schutterij zal blijven trekken.
Deze woorden siert onze voorzitter! Chantal Arntz is afgetreden als bestuurslid en lid schietcommissie en op haar plaats achter de bestuurstafel neemt Laura Steffani haar zetel over. Laura is tevens al jaren lid van onze schutterij en actief in de drumband.
Bij de schietcommissie is er ook weer een aanvulling gekomen.
Buiten Vincent Driessen en Mariëlle Leenders, zijn Marlies Cox en Brian Arntz gekozen om samen de opstellingen te maken van schutters die ingedeeld gaan worden bij het A, B, C zestallen.
Youri Foppen, oud jeugdbielemenneke, gaat de drumband versterken.

 
Bij de bestuursmededelingen, liet onze voorzitter weten dat marketentster en secretaresse Mariëlle alles op alles heeft gezet om de nieuwe uniformen van de nieuwe jeugdbielemennekes op en top in orde en op tijd af te krijgen. Tevens werden onze boys Kyan en Jace met muzikale klanken en marcherend binnen gehaald onder luid applaus.
Wat waren ze trots om zich op deze manier te laten zien en ze zullen zeker in optochten gaan opvallen. Mooi om terug zien dat hun tantes Chantal en Bianca voor ongeveer 35 jaar geleden ook op 6 en 7 jarige leeftijd, jeugdbielemennekes zijn geweest. Ahhh het blijft in de schuttersfamilie zullen we maar zeggen! Heel veel succes “Bielemennekes”

Het eerste Bondsschuttersfeest van de Bond Eendracht Born-Echt e.o. is op 14 mei in Slek-Echt en daar heeft de Broederschap nummer 10. Op 04 juni zijn we te gast in Dieteren met nummer 8.

Ger Driessen wordt bedankt voor de jarenlange schenking van de Martin Alberts wisselbekers. Deze worden vervangen door een geheel nieuwe trofee. Phil Vonken, vrouw van wijlen Math Vonken, vond het een eer om de Math Vonken wisseltrofee in het leven te roepen. Op deze manier wordt er toch elk jaar aandacht besteed aan een erevoorzitter die heel veel heeft gedaan en betekend voor onze Broederschap.
Ook gaan er 7 leden meedoen aan het supporters voetbaltoernooi van voetbalclub SV Sportvereniging Argo
Zaterdag voor de Pinkster zal dit jaar de koffietafel gehouden worden bij café Aurora, waarna nog het kerkhof zal worden bezocht voor de kranslegging ter nagedachtenis van de overleden leden, maar ook voor iedereen die er ten rusten ligt. Uiteraard zullen de graven van de overleden leden en familieleden ook weer bezocht worden.
Ook gaan er een 30 tal leden van onze schutterij meehelpen op het OLS 2023 in Born. Wij, maar ook vele andere vrijwilligers gaan ervoor zorgen dat het OLS een groot succes gaat worden. Hier zie je ook weer dat schutterijen er voor elkaar zijn en helpen waar het kan.
Op 01 april (en dat is géén grap) zal er een klus dag zijn aan het Math Vonken Schuttershome. Ook hier maken vele handen ligt werk en iedereen die dit leest, mag zich geroepen voelen om mee te helpen aan onze klusdag.
De repetities gaan uiteraard ook weer gewoon door op straat. De drumband is druk bezig met nieuwe swingende muziek en er zal toch weer geoefend moeten worden wat het marcheren betreft. We zullen zeker weer goed voor de dag gaan komen.
Peter Hodselmans en Jerôme Helgers gaan deel nemen aan de commandanten cursus.
Ook het geven van duidelijke commando’s is belangrijk!
Ook tijdens de bestuursmededelingen kwam het 350 jarig bestaan van onze Broederschap aan bod. Dit zal op 8, 9 en 10 september gevierd gaan worden. Hierbij zijn dan ook enkele jubilarissen aanwezig. De verdere invulling zal ik later nog doorgeven via deze bron en dagbladen.
De voorjaarsloterij komt er ook weer aan en zal plaatsvinden vanaf 17 april tot 23 april.
De nieuwe Marketentsters vaatjes werden ook gepresenteerd en uitgedeeld aan de vier Marketentsters. Mariëlle, Petra en Marlies (koning)(in) 2023 mochten deze in ontvangst nemen. Heidel en Chantal waren voor de vergadering afgemeld en krijgen deze t.z.t. in hun bezit.

 

Al met al was het een mooie en vruchtbare vergadering met een mooie toekomst voor onze Schutterij Broederschap van het “Heilig Kruis” Grevenbicht. Met de Christelijke groet sloot voorzitter Peter Hodselmans de vergadering en wenste iedereen nog een fijne avond maar vooral, veilig thuis.

Met vriendelijke schuttersgroet,

Jean Arntz

 

post

Frank Honnef Winterkoning 2023

Voor de 8e keer heeft op zaterdag 4 maart 2023 het winterkoningsvogelschieten plaatsgevonden bij onze Schutterij Broederschap van het “Heilig Kruis” te Grevenbicht. De winnaar van vorig jaar, Frank Honnef, heeft zijn titel goed verdedigd. Frank schoot met het 181e schot de vogel uit zijn nest. 1 schot meer dan vorig jaar. De vogel wist zich toch goed vast te houden op de onderste stokjes, maar moest zich na een welgemikt schot toch overgeven aan zijn winnaar.

 

Bij binnenkomst in het “Math Vonken Schuttershome” had Honnef wel de zilveren wisselkoningsplaat bij zich, maar was de wisseltrofee vergeten. Deze stond nog te pronken, thuis op de kast. Waarschijnlijk had hij toen al een voorgevoel, dat koningschap is toch weer voor mij. Maar om het koningschap weer in handen te krijgen, moest hij wel beter schieten dan de andere 20 leden die er ook op gebrand waren.

We mogen onze secretaris Frank Honnef dan ook weer feliciteren met deze mooie overwinning en bijschrijven in de “Walk of Fame”. Krijgen we dan in 2024 een Winterkeizer!
Aangezien 3 keer achter elkaar de vogel valt bij een en dezelfde schutter, zit deze kans er behoorlijk in.

 

Uiteraard gaat onze dank ook weer uit naar de goede verzorging van het natje en het droogje, door Brian en Laura!

Met vriendelijke schuttersgroet,

Jean Arntz

post

Bennie van Vlimmeren ontvangt de Orde van de Rode Leeuw

Zondag 22 januari 2023 is onze Majoor Bennie van Vlimmeren, van onze schutterij Broederschap van het “Heilig Kruis” te Grevenbicht, opgenomen als “Schutbroeder” bij de Edele Eed-Broederschap van de Souvereine Orde van de Rode Leeuw van Limburg en de Heilige Sebastianus, met andere woorden, in The Hall of Fame. Deze mooie gebeurtenis heeft plaatsgevonden in de parochiekerk van de H. Matthias te Posterholt.

 

Bennie is inmiddels 50 jaar lid van onze schutterij en dat is een hele mijlpaal met ups en downs. Van Vlimmeren was in de begin jaren ook een van de oprichters/volhouders die nog steeds paal hielden, om de schutterij draaiende te houden met een kleine 10 leden. Toen de jaren 70 aanbraken, begon de schutterij in een sneltreinvaart te groeien. Dat ging vroeger nog heel gemakkelijk van vriend op vriend, heden ten dage is dat een heel stuk moeilijker en gaan veel schutterijen/verenigingen over de kop, door de PC, telefoons en/of IPad ! De jeugd heeft jammer genoeg andere interesses.
50 jaar bij een en dezelfde schutterij, dat kunnen velen niet zeggen! Een hele prestatie en een grote eer die Bennie nu toe is gekomen. Bennie is in maart 1972 lid geworden en begonnen als geweerdrager, zoals men wel eens zegt, beginnen onder aan de ladder.
In 1986 werd hij bevorderd tot officier in de rang van 1e luitenant en in 1998 bevorderd tot kapitein, waarna de bevordering tot majoor snel volgde.
1980 was hij samen met zijn vrouw Marij het trotse koningspaar van onze Broederschap.
Vanaf 1990 t/m 1996 heeft Bennie nog een bestuurszetel weten te bemachtigen.
Ook is hij altijd een vaste kracht geweest bij alle voorkomende werkzaamheden, zelfs het oudijzer comité heeft nooit vergeefs een beroep op Bennie gedaan.

 

Bennie van Vlimmeren was altijd een manusje van alles, net zoals zijn vrouw Marij.
Want laat ons eerlijk zijn, als je vrouw niet achter je staat, dan mag en kun je deze mooie schuttershobby niet uitvoeren, dan is een dik applaus voor elke vrouw die achter haar “Schuttersmanneke” staat dik verdiend, en gelukkig worden bij vele schutterijen de vrouwen ook toegelaten!

Met de woorden: Voor Outer Haerdt en Troon en het zwaard op den schouder, is Bennie een van de vele Schutbroeders geworden die de Orde rijk is.
Outer staat voor: Kerk & Geestelijke Overtuiging.
Haerdt staat voor: Gezin, Maatschappijen Materieel Erfgoed.
En Troon staat voor: Het geestelijke en niet geestelijke gezag.

 

Bennie en Marij, gefeliciteerd met deze mooie bijzondere onderscheiding en dat je er nog heel lang van mag genieten.
Namens bestuur en leden van Schutterij Broederschap van het “Heilig Kruis” te Grevenbicht.