Bestuur

Voorzitter

Peter Hodselmans
06-52839971

Secretaris

Frank Honnef
06-33029797

Penningmeester

Jo Brouwers
06-44520701

Overige bestuursleden

Vincent Driessen
06-54640419

Laura Steffani
06-15090557

Raymond Bastian
06-22241404

Tom Kitzen
06-28579908

Ere bestuursleden

Jean Arntz
Ere bestuurslid

Ger Driessen
Ere bestuurslid