Onderdelen schutterij

Bordjesdrager

Onze schutterij wordt voorafgegaan door een jeugdlid met een bord, waarop de naam van de vereniging en tijdens de optocht het optochtnummer vermeld staat.  Het bordjesdragen is tijdens de schuttersfeesten ook een wedstrijdonderdeel, waarbij de jury  o.a. beoordeelt of hij niet te ver voor de groep uitloopt.  De laatste jaren is Joris Driessen onze vaste bordjesdrager.

Bielemannen

Achter de bordjesdrager lopen onze bielemannen.
Hoewel zij in het verre verleden geen functie binnen de schutterij hebben vervuld, vormen de bielemannen heden ten dagen een zeer markante verschijning in de optochten. Met berenmuts, baard, blauwe kiel en lederen schort lopen zij voor de schutterij uit. Bijl op de schouder, materialen om de nek en klaar om waar nodig hindernissen op te ruimen.
Op dit moment zijn Harold, Brian en Raymond onze bielemannen, die in 2016 in Limbricht het Bielemannentreffen gewonnen hebben.
Onze Bieleman Brian behaalde in 2018 zowel op het OLS als op het ZLF een 1ste plaats.

  

Tamboer-maitre

De leider van de drumband is de tamboer-maître. Hij is tijdens optochten en optredens de leider van de drumband. Met zijn stok geeft hij het tempo aan en de richting waarin het korps zich moet verplaatsen.
Bij de Grevenbichtse drumband is Max Werdekker de trotse tamboer-majoor.

Drumband

De muzikale omlijsting vormt de drumband. Van verre hoort men ze al aankomen.
Zij zijn het muzikale visitekaartje van de schutterij tijdens optochten en optredens, voorafgegaan door hun tamboer-maître.
Onze drumband oefent elke woensdagavond onder leiding van Roel Biermans.

Marketentsters

Onze schutterij kent een 4-tal dames met de functie van marketentster, tw Chantal, Mariëlle, Marlies en Petra en vanaf 2018 zelfs 1 jeugdmarketentster tw Sophie. Mooi om te zien, maar zonder historische betekenis dat zijn de marketentsters die sinds begin jaren “70 de schutterijen begeleiden. Het idee van de marketentsters is afgeleid van de vrouwen die in de 16e en 17e eeuw achter de legers aantrokken. Het was een mogelijkheid om bij de echtgenoot in de buurt te blijven en hem van een natje en een droogje te voorzien. De vrouwen maakten van de nood een deugd en boden ook anderen voedsel en drank als koopwaar aan, vandaar de naam marketentster. Na de optocht kunnen de marketentsters uittreden, waarbij zij door een jury beoordeeld worden.
In 2017 en 2018 behaalde marketentster Mariëlle Leenders de 1ste plaats tijdens het OLS.


 

Vaandrig

Zoals elke schutterij heeft ook onze schutterij een vaandrig die het verenigingsvaandel met trots meedraagt in de optochten.
Zonder vaandel mag de vereniging zich niet eens schutterij noemen. Het verenigingsvaandel wordt binnen onze schutterij gedragen door Peter. Het verenigingsvaandel bevat het wapen van de toenmalige gemeente Grevenbicht (drie zilveren torentjes) en waarop de beeltenis van de H. Helena afgebeeld is, zij was de moeder van de Romeinse keizer Constantijn de Grote, de vindster van het kruishout waaraan Christus gekruisigd werd, de naam van onze schutterij (Schutterij Broederschap van Het Heilig Kruis), en het jaar van heroprichting (1673) en onze vestigingsplaats (Grevenbicht).
In 2017, 2018 en 2019 behaalde onze vaandrig Peter Hodselmans tijdens het ZLF resp. de 1ste, 3de en 2de plaats.

 

Koningspaar

Het koningspaar tw de koning, omhangen met de zilveren koningsplaten en vergezeld door zijn koningin, vormt  letterlijk en figuurlijk het schitterend middelpunt van de vereniging. Na de laatste schuttersfeesten van elk jaar wordt samen met de schutterij Eendracht, eveneens uit Grevenbicht  “op de vogel” geschoten. Dit is een van hout vervaardigde vogel, geplaatst op een hoge stang. Hierop schieten de leden in volgorde van loting beurtelings net zo lang tot een laatste stukje overblijft. Hij of zij die dit naar beneden schiet, mag zich gedurende het komende jaar koning van de schutterij noemen. Dit jaar is Raymond Bastian onze koning die samen met Marlies Cox ons Koningspaar is.

Officieren

Achter de vaandels marcheren de officieren. Zij zijn getooid met een fraaie pluim, sjerpen om de heup en ze dragen een sabel. Tot ons officierskorps behoren 1ste luitenants, kapiteins en generaal.

  

Commandant

De leider van de gehele schutterij bij optochten en andere optredens is de commandant der schutterij. Hij geeft leiding aan het korps en zorgt voor een feilloze exercitiebeheersing van alle leden van de schutterij, van bordjesdrager tot de achterste grenadier.
Jerome Helgers is al jaren onze vaste commandant.

Geweerdragers

Uiteraard wordt een schutterij gekenmerkt door de soldaten die als gewapende leden het meeste doen denken aan een echt legeronderdeel. De wapens zijn echter onklaar gemaakt en hebben uitsluitend een folkloristische waarde.

Hospitaalsoldaat

Deze gediplomeerde EHBO’er loopt als laatste. In de tas die hij draagt, zitten eerste hulp materialen, Op zijn mouw en op zijn tas draagt hij een rood kruis. Vincent Driessen is onze vaste hospitaalsoldaat.