post

Rico Steffani winnaar Huub Stans beker 2022

Rico Steffani is de grote winnaar van de (oud generaal) wijlen Huub Stans wisseltrofee.

Deze wedstrijd is zaterdag 07 mei 2022 uitgeschoten tussen de leden van schutterij Broederschap van het “Heilig Kruis” te Grevenbicht. Na 13 rondes mocht Rico de trofee met de gouden draagmedaille uit handen van zijn moeder Mariëlle in ontvangst nemen. Tevens hoort hier ook de titel “winnaar Voorjaarskampioen” bij.

De tweede plaats met zilver was er voor Brian en de derde met brons, voor Andrea. Voor beiden is dit een mooie prestatie.

Namens bestuur en leden, alle drie gefeliciteerd met deze mooie prestatie.

 

post

Koningspaar in de prijzen tijdens 1ste Bondsfeest Montfort

Het koningspaar van onze schutterij Broederschap van het “Heilig Kruis” te Grevenbicht, heeft gestraald tijdens de optocht en het uittreden op het eerste Bondsschuttersfeest van de Bond Eendracht Born-Echt e.o. Het eerste schuttersfeest bij schutterij Urbanus te Montfort was druk bezocht met één grote gezelligheid, zoals het altijd toe gaat op een Bondsfeest.

Koning Raymond en koningin Marlies hebben de volgende prijzen in de wacht weten te slepen.

1ste prijs mooiste koningspaar
3de prijs mooiste koningin
7de prijs mooiste koning

Gefeliciteerd koningspaar met deze mooie prijzen.

 

post

Jubilarissen gehuldigd tijdens Jaarvergadering 2022

De jaarvergadering op zaterdag 26 maart 2022 van schutterij Broederschap van het “Heilig Kruis” te Grevenbicht, heeft ondanks diverse afmeldingen door Corona en andere omstandigheden, toch weer zijn vruchten opgeleverd. Na de opening en welkomstwoord door voorzitter Peter Hodselmans met de Christelijke groet en enkele minuten stilstaan om onze overleden schutsbroeders te herdenken, mocht de jaarvergadering plaatsvinden.

De presentielijst deed zijn ronde, de notulen en het jaarverslag werd doorgenomen. Bij de kascontrole commissie was Anke Helwegen aftredend en Michael Honnef werd gekozen in haar plaats, dit wederom samen met Jerôme Helgers en Fred Honnef. Bij de verkiezing van twee bestuursleden, aftredende waren penningmeester Jo Brouwers en secretaris Frank Honnef, zijn beiden heren weer gekozen voor de perioden van vier jaar. De verkiezing van de schietcommissie, Chantal Arntz en Mariëlle Leenders waren aftredend en ook deze twee dames werden weer herkozen.

Ook dit jaar hadden we weer de uitreiking van de verenigingsspeld.
Deze kwam dit jaar toe aan Ria Lomme-Ferfers voor haar 20 jarig lidmaatschap. Ria zit in de lappenmand en deze speld wordt dan ook later uitgereikt. Beterschap Ria! Ria heeft voor het eerst als koningin samen met haar vader (wijlen) Harrie Ferfers meegelopen in 2001. Dit beviel haar zo goed dat ze meteen lid werd bij onze Broederschap. Ria heeft diverse jaren meegelopen als marketentster en was ze ook lid penningmeester bij het damescomité. Voordat Ria lid was, was zij al actief tijdens de organisatie van onze eigen Bondsschuttersfeesten en nog steeds kunnen we altijd op haar diensten rekenen.

De heren schutters Vincent Driessen en Fred Honnef hadden ook hun staat van dienst. Beide heren zijn 25 jaar actief lid van onze schutterij.

Vincent is lid geworden vanaf 1996 en begonnen als geweerdrager. Vanaf 2011 loopt hij mee als hospitaalsoldaat. Het koningsschap heeft hij drie keer op zijn naam mogen schrijven in 2005, 2007 en 2014. Vanaf 2007 tot heden heeft hij zitting binnen het bestuur en vanaf 2010 is Vincent onze buksemeester. Nooit doen wij tevergeefs een beroep op hem als het om de klussendienst gaat. Bij Vincent is het dan ook een hele schuttersfamilie.
Zijn vrouw Andrea en hun twee kinderen Lucas en Joris zijn ook actief bij de drumband zo niet bordjesdrager. Moeder Tilla en schoonouders Han en Jo mogen daarbij zeker niet ontbreken.

 

Fred Honnef is ook lid vanaf het jaar 1996. Ook hij is begonnen als geweerdrager. In 2019 is hij bevorderd tot officier in de rang van tweede luitenant. Het jaar 2000 was voor hem het koningsjaar en vanaf 2003 tot 2007 heeft Fred ook dienst genomen binnen het bestuur.
Fred is ook enkele jaren lid geweest van de activiteitencommissie. Je mag hem wel een echte verenigingsman noemen, een echte klusjesman binnen ons “Math Vonken schuttershome”. Een man waar je altijd een beroep op kunt doen. Gaat niet bestaat niet en niks is teveel gevraagd.

 

Beide heren kwamen uiteraard in aanmerking voor de zilveren OLS onderscheiding met oorkonde. Deze werden uitgereikt door de voorzitter en bestuursleden van de Bond Eendracht Born-Echt e.o.

 

Dan hebben we ook nog onze nestor Bennie van Vlimmeren met zijn 50 jarige diensttijd.
Bennie kon niet op onze jaarvergadering aanwezig zijn. Zijn ziekte liet dit even niet toe en zijn onderscheiding zal zeker op een later moment de aandacht krijgen die hij verdient.
In maart 1972 is Bennie lid geworden bij de Broederschap. Uiteraard begonnen als geweerdrager tot 1986. In dat jaar werd hij bevorderd tot officier in de rang van eerste luitenant en in 1998 bevorderd tot kapitein, waarna de bevordering tot majoor snel opvolgde.
In 1980 heeft hij als een statige koning het zilver mogen dragen. Van 1990 tot 1996 had Bennie een zetel binnen het bestuur. Bennie was altijd een vaste kracht als er werkzaamheden gedaan moesten worden. Mocht de oudijzerploeg een handje extra nodig hebben, konden ze altijd op Bennie terug vallen. 50 jaar trouwe dienst bij een vereniging, waar vind je het nog!
Beterschap Bennie.

Met vriendelijke schuttersgroet,
Jean Arntz

 

 

post

Frank Honnef nieuwe Winterkoning 2022

Op zaterdag 05 maart 2022 heeft er weer een mooie activiteit mogen plaatsvinden in ons Math Vonken Schuttershome.
Het winter koningsvogelschieten was weer druk bezocht door de schutters. Met scherp schieten op de stokjes, om de geel gevlekte Blue Bird uit zijn tralies te bevrijden, stonden de schutters in de rij. Iedereen wil toch graag de zilveren wissel plaat en beker in bezit krijgen, waarbij je naam en vogel in “The Walk of Fame” komt te hangen.

Zoals altijd kan er maar een met de titel naar huis gaan. Deze eer viel dit jaar aan secretaris, officier en prins Frank Honnef de 1e van de Broederschap van het “Heilig Kruis” te Grevenbicht. Frank schoot met het 180ste schot de laatste stok uit het frame en Blue Bird vloog hem tegenmoet.
Winterkoning Frank, gefeliciteerd met deze mooie titel!

Zoals vanouds was het weer een hele gezellig avond met muziek en het bekende hapje en drankje. Een avond die elke schutterij, harmonie, voetbalclub en noem elke vereniging maar op, gemist hebben. Eindelijk weer “samen zijn”!
Het was voor onze schutterij weer de eerste activiteit in het jaar 2022 en voor de 7e keer het winter koningsvogelschieten.

 

Uit handen van marketentster Mariëlle Leenders, mocht Frank de beker en de zilveren plaat in ontvangst nemen.

Met schuttersgroet,
Jean Arntz.