post

Jubilarissen gehuldigd tijdens Jaarvergadering

Op zaterdagavond 02 oktober jl. opende voorzitter Peter Hodselmans van schutterij Broederschap van het “Heilig Kruis” te Grevenbicht, na twee jaar weer de jaarvergadering met de Christelijke groet en hete iedereen welkom in het Schuttershome Math Vonken.

Uiteraard kun je geen vergadering beginnen zonder een Voorzittershamer. Wat dit betreft wil ik heel even teruggaan naar 13 juni 2020. Op die dag en datum is toen onze erevoorzitter en generaal Math Vonken naar zijn laatste rustplaats gebracht, met in zijn handen de voorzittershamer die hij 30 jaar heeft mogen bedienen als voorzitter van onze schutterij.
Deze voorzittershamer hoorde gewoon bij hem en kreeg dan ook de eer om deze mee te nemen naar het hiernamaals. Hopelijk slaat hij hierboven zo af en toe een “bölke” van de lat, mocht er iets misgaan op een Bondsschuttersfeest, OLS of ZLF! Secretaris Frank Honnef heeft een nieuwe voorzittershamer gekocht en deze is (na een speech via een mooi gedicht door de secretaris) symbolisch aangeboden aan de voorzitter door Phil Vonken.

Als nieuw lid van de kascontrolecommissie is Jerome Helgers gekozen. Aftredend was hierbij Hub Meurders. Het jaarverslag van onze penningmeester Jo Brouwers, je kon wel horen dat er twee jaar een stilte is geweest i.v.m. Covid-19, was een topverslag met een daverend applaus. Bij de verkiezing van een nieuw bestuurslid, aftredend was Jo Cruts die zich niet meer herkiesbaar stelde i.v.m. met zijn leeftijd, is geweerdrager Tom Kitzen gekozen als nieuw bestuurslid. Jongbloed en nieuwe ideeën zijn altijd welkom binnen onze schutterij en is dan uiteraard zeer belangrijk.

Als dank voor zijn inzet, kreeg Jo Cruts die in 2007 lid werd van onze schutterij en in 2008 bij het bestuur kwam, een mooie vlees en kaaswarenpakket aangeboden en voor zijn vrouw een mooie boeket bloemen. Dit voor alle uren dat ze Jo heeft moeten missen, want Jo is vele jaren drumband coördinator geweest, heeft de tambour-maîtrestok gedragen en is zelfs vaandeldrager geweest.

 

Vervolgens waren er vijf spelden te verdelen van tien jaar lid. Uit handen van Voorzitter Peter Hodselmans kregen de volgende schutters hun speld uitgereikt.
Marketentster Mariëlle Leenders, geweerdrager Michael Honnef en drumbandlid Rico Steffani. En twee stille krachten binnen onze schutterij: John Smits en Marco Brouwers.
Deze vijf leden waren al in 2020 tien jaar lid, maar door Corona kon ook dit niet doorgaan.
Drumbandlid en instructeur Roel Biermans is dit jaar 2021 twintig jaar lid van onze Broederschap en kreeg uiteraard uit handen van voorzitter Peter Hodselmans de speld van twintig jaar uitgereikt.

 

 

 

En “Last but not least” kreeg Hans Helgers uit handen van het Bondsbestuur, Bond Eendracht Born-Echt e.o. Ralf Jessen en Theo Smeets, de zilveren OLS-onderscheiding met oorkonde en draagmedaille uitgereikt. Hans die lid is vanaf 1994 en geweerdrager is, is een actieve schutter die zijn punten wel weet te raken. Ook heeft hij al vele bekers in de wacht weten te slepen, door net iets beter te schieten dan zijn tegenstander. Hij is vele jaren een vaste A schutter geweest, maar door zijn drukke werkzaamheden, heeft hij helaas hierin een stapje terug moeten doen. Tijdens de organisatie van ons eigen Bondsschuttersfeest is hij een van de vaste medewerkers in de catering. Ook bij het opbouwen en/of afbreken van werkzaamheden, is Hans zoveel mogelijk aanwezig. De oud ijzerploeg kan indien de noodzaak aanwezig is, altijd terugvallen op Hans en zal dan ook zijn ijzertje bijdragen.

Ook dit jaar zijn er weer nieuwe leden te vermelden. Marjo IJssermans, Erik Winkens, de kleine spruit Raf, zoontje van Sjoerd Biesmans en Judith Hermans. Ook Judith is lid geworden van onze Broederschap.
Het OLS in Meijel zal in 2022 doorgaan en eind oktober zal er eventueel vermeld gaan worden welke schutterijen via een overbruggingsjaar, uiteraard dit in overleg met de Bond Eendracht Born-Echt e.o. een Bondsschuttersfeest zouden willen organiseren.
Uiteraard zit dit nog in de pen.

Met vriendelijke schuttersgroet,
Jean Arntz.