post

Vruchtbare Jaarvergadering 2023

Schutterij Broederschap van het “Heilig Kruis” te Grevenbicht, heeft zaterdag 25 maart 2023 haar jaarvergadering gehouden. 14 punten passeerde de revue. Voorzitter Peter Hodselmans opende de vergadering met de Christelijke groet en na een minuut stilte voor de overleden leden, mocht de vergadering beginnen.

De presentielijst deed zijn ronde, waarna de notulen en het jaarverslag aan bod kwamen. Het verslag van de kascontrolecommissie werd door de heren Michael en Fred Honnef goedgekeurd en zoals altijd had de penningmeester weer alles perfect in orde. Bij de verkiezing van het nieuwe lid voor de kascontrolecommissie was Fred Honnef aftredend en in zijn plaats werd Ger van Wegberg gekozen. Het jaarverslag 2022 door penningmeester Jo Brouwers, werd in de positieve zin afgesloten met een daverend applaus.

Voorzitter Peter Hodselmans was in zijn cyclus aftredend, maar heeft zich ook weer herkiesbaar gesteld en Peter werd met een groot applaus herkozen voor 4 jaar voorzitterschap. Hodselmans liet nog weten dat hij in zijn korte periode wijlen oud erevoorzitter en generaal Math Vonken heeft leren kennen en graag nog met hem had willen samenwerken en dat hij als voorzitter de kar van de schutterij zal blijven trekken.
Deze woorden siert onze voorzitter! Chantal Arntz is afgetreden als bestuurslid en lid schietcommissie en op haar plaats achter de bestuurstafel neemt Laura Steffani haar zetel over. Laura is tevens al jaren lid van onze schutterij en actief in de drumband.
Bij de schietcommissie is er ook weer een aanvulling gekomen.
Buiten Vincent Driessen en Mariëlle Leenders, zijn Marlies Cox en Brian Arntz gekozen om samen de opstellingen te maken van schutters die ingedeeld gaan worden bij het A, B, C zestallen.
Youri Foppen, oud jeugdbielemenneke, gaat de drumband versterken.

 
Bij de bestuursmededelingen, liet onze voorzitter weten dat marketentster en secretaresse Mariëlle alles op alles heeft gezet om de nieuwe uniformen van de nieuwe jeugdbielemennekes op en top in orde en op tijd af te krijgen. Tevens werden onze boys Kyan en Jace met muzikale klanken en marcherend binnen gehaald onder luid applaus.
Wat waren ze trots om zich op deze manier te laten zien en ze zullen zeker in optochten gaan opvallen. Mooi om terug zien dat hun tantes Chantal en Bianca voor ongeveer 35 jaar geleden ook op 6 en 7 jarige leeftijd, jeugdbielemennekes zijn geweest. Ahhh het blijft in de schuttersfamilie zullen we maar zeggen! Heel veel succes “Bielemennekes”

Het eerste Bondsschuttersfeest van de Bond Eendracht Born-Echt e.o. is op 14 mei in Slek-Echt en daar heeft de Broederschap nummer 10. Op 04 juni zijn we te gast in Dieteren met nummer 8.

Ger Driessen wordt bedankt voor de jarenlange schenking van de Martin Alberts wisselbekers. Deze worden vervangen door een geheel nieuwe trofee. Phil Vonken, vrouw van wijlen Math Vonken, vond het een eer om de Math Vonken wisseltrofee in het leven te roepen. Op deze manier wordt er toch elk jaar aandacht besteed aan een erevoorzitter die heel veel heeft gedaan en betekend voor onze Broederschap.
Ook gaan er 7 leden meedoen aan het supporters voetbaltoernooi van voetbalclub SV Sportvereniging Argo
Zaterdag voor de Pinkster zal dit jaar de koffietafel gehouden worden bij café Aurora, waarna nog het kerkhof zal worden bezocht voor de kranslegging ter nagedachtenis van de overleden leden, maar ook voor iedereen die er ten rusten ligt. Uiteraard zullen de graven van de overleden leden en familieleden ook weer bezocht worden.
Ook gaan er een 30 tal leden van onze schutterij meehelpen op het OLS 2023 in Born. Wij, maar ook vele andere vrijwilligers gaan ervoor zorgen dat het OLS een groot succes gaat worden. Hier zie je ook weer dat schutterijen er voor elkaar zijn en helpen waar het kan.
Op 01 april (en dat is géén grap) zal er een klus dag zijn aan het Math Vonken Schuttershome. Ook hier maken vele handen ligt werk en iedereen die dit leest, mag zich geroepen voelen om mee te helpen aan onze klusdag.
De repetities gaan uiteraard ook weer gewoon door op straat. De drumband is druk bezig met nieuwe swingende muziek en er zal toch weer geoefend moeten worden wat het marcheren betreft. We zullen zeker weer goed voor de dag gaan komen.
Peter Hodselmans en Jerôme Helgers gaan deel nemen aan de commandanten cursus.
Ook het geven van duidelijke commando’s is belangrijk!
Ook tijdens de bestuursmededelingen kwam het 350 jarig bestaan van onze Broederschap aan bod. Dit zal op 8, 9 en 10 september gevierd gaan worden. Hierbij zijn dan ook enkele jubilarissen aanwezig. De verdere invulling zal ik later nog doorgeven via deze bron en dagbladen.
De voorjaarsloterij komt er ook weer aan en zal plaatsvinden vanaf 17 april tot 23 april.
De nieuwe Marketentsters vaatjes werden ook gepresenteerd en uitgedeeld aan de vier Marketentsters. Mariëlle, Petra en Marlies (koning)(in) 2023 mochten deze in ontvangst nemen. Heidel en Chantal waren voor de vergadering afgemeld en krijgen deze t.z.t. in hun bezit.

 

Al met al was het een mooie en vruchtbare vergadering met een mooie toekomst voor onze Schutterij Broederschap van het “Heilig Kruis” Grevenbicht. Met de Christelijke groet sloot voorzitter Peter Hodselmans de vergadering en wenste iedereen nog een fijne avond maar vooral, veilig thuis.

Met vriendelijke schuttersgroet,

Jean Arntz